top of page

Plinski gorilniki

PLINSKI GORILNIKI

plinski gorilnik BTG, Baltur, ogrevanje

BTG

Plinski gorilnik Baltur do 280 kW

Konstrukcijske karakteristike

 • Certifikat CE po normi EN676

 • Eno ali dvostopenjsko ali modulirana

 • Primeren za uporabo na vseh kuriščih, ki so izdelana v skladu z normo EN303

 • ohišje gorilnika iz aluminijevega tlačnega liva

 • protihrupni pokrov v barvi BALTUR

 • centrifugalni ventilator visoke zmogljivosti

 • enofazni elektromotor visoke zmogljivosti

 • elektro motorni pogon zračne lopute (pri dvostopenjski in modulirani izvedbi)

 • možnostjo razstavitve mešalne enote brez demontaže gorilnika

 • tlačno stikalo za zrak

 • krmilna avtomatika po EN298; elektronska pri ME izvedbi LAMTEC BT

 • kontrola plamena preko ionizacijske sonde

 • kukalo plamena

 • električna zaščita IP40

 • montažna prirobnica gorilnika izdelana v drsni izvedbi, za prilagoditev globine plamene cevi v različnih kuriščih

 • sestava plinske proge DUNGS v monoblok izvedbi: delovni elektromagnetni plinski ventil, varnostni elektromagnetni plinski ventil, presostat za plin minimum, regulator tlaka do 360 mbar, integriran plinski filter, kontrola tesnosti VPS. (opcija po naročilu)

 • druga oprema gorilnika: drsna prirobnica, tesnilni in pritrdilni material, smart konektorji

plinski gorilnik TBG, Baltur, moduliran

TBG 35 - 60

Plinski gorilniki Baltur do 600 kW

Konstrukcijske karakteristike

 • Certifikat CE po normi EN676

 • Dvostopenjsko, dvostopenjsko drsno ali modulirano delovanje

 • Regulacija plina preko plinske regulacijske lopute s servomotorjem z elektronskim krmiljenjem (razen pri TBG35)

 • Primeren za uporabo na vseh kuriščih, ki so izdelana v skladu z normo EN303

 • Zgorevalna glava z delno z delno recirkulacijo zgorevalnih plinov in znižano  emisijo NOx in CO omogoča doseganje najvišjih ekoloških standardov (razred III. ≤80mg/m3)

 • Teleskopska regulacija odprtosti zgorevalne glave

 • Optimalno delovanje ventilatorja, manjša električna poraba in nižja šumnost

 • Ohišje gorilnika, izdelano iz aluminijevega tlačnega liva

 • Elektronska regulacija pretoka zraka

 • Zračna loputa v zaprtem položaju, ko gorilnik ne obratuje

 • Elektro krmilna omarica s stopnjo zaščite IP55, pred pripravljena za uporabo 4 in 7 polnih konektorjev.

 • Montažna prirobnica gorilnika izdelana v drsni izvedbi, za prilagoditev globine plamene cevi v različnih kuriščih

 • Centrifugalni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, izdelan iz lahke aluminijeve litine

 • Delovanje ventilatorja preko enofaznega (TBG45) in trifaznega (TBG 60) elektromotorja

 • Vstopno mesto obtočnega zraka dodatno opremljeno s fonoabsorpcijskim materialom izdelano tako, da vedno omogoča optimalno odprtost zračne lopute

 • Elektrokrmilna omarica izdelana iz aluminijevega tlačnega liva nameščena na gorilniku

 • Električni priključki nameščeni na tiskanem vezju

 • Mikroprocesorska elektronska avtomatika LAMTEC BT za krmiljenje in kontrolo, izdelana po normi EN298 z integrirano kontrolo tesnosti plinskih ventilov (razen pri TBG35)

 • Digitalni zaslon za pregled sekvence delovanja z avtodiagnostičnim sistemom signalizacije okvar (razen pri TBG35)

 • Kontrola plamena preko ionizacijske elektrode

 • Plinska proga opremljena z elektromagnetnim varnostnim in delovnim plinskim ventilom, regulacijskim plinskim ventilom, tlačnim stikalom plina (minimum), regulatorjem tlaka in plinskim filtrom

 • Opcijska oprema: frekvenčna regulacija ventilatorja (V izvedba inverter), regulacija O2 in CO, komunikacijske povezave na modbus ali profibus, regulator obremenitve load control manager LCM

plinski gorilnik TBG, Baltur, moduliran

TBG 80 - 350

Plinski gorilnik Baltur do 3600 kW

Konstrukcijske karakteristike

 • Certifikat CE po normi EN676

 • Dvostopenjsko drsno ali modulirano delovanje

 • Regulacija plina preko plinske regulacijske lopute s servomotorjem z elektronskim krmiljenjem

 • Primeren za uporabo na vseh kuriščih, ki so izdelana v skladu z normo EN303

 • Zgorevalna glava z delno z delno recirkulacijo zgorevalnih plinov in znižano  emisijo NOx in CO omogoča doseganje najvišjih ekoloških standardov

 • Teleskopska regulacija odprtosti zgorevalne glave

 • Optimalno delovanje ventilatorja, manjša električna poraba in nižja šumnost

 • Ohišje gorilnika, izdelano iz aluminijevega tlačnega liva

 • Elektronska regulacija pretoka zraka

 • Zračna loputa v zaprtem položaju, ko gorilnik ne obratuje

 • Elektro krmilna omarica s stopnjo zaščite IP55, pred pripravljena za uporabo 4 in 7 polnih konektorjev.

 • Montažna prirobnica gorilnika izdelana v drsni izvedbi, za prilagoditev globine plamene cevi v različnih kuriščih

 • Centrifugalni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, izdelan iz lahke aluminijeve litine

 • Delovanje ventilatorja preko trifaznega elektromotorja

 • Vstopno mesto obtočnega zraka dodatno opremljeno s fonoabsorpcijskim materialom izdelano tako, da vedno omogoča optimalno odprtost zračne lopute

 • Elektrokrmilna omarica izdelana iz aluminijevega tlačnega liva nameščena na gorilniku

 • Električni priključki nameščeni na tiskanem vezju

 • Mikroprocesorska elektronska avtomatika LAMTEC BT za krmiljenje in kontrolo, izdelana po normi EN298 z integrirano kontrolo tesnosti plinskih ventilov

 • Digitalni zaslon za pregled sekvence delovanja z avtodiagnostičnim sistemom signalizacije okvar

 • Kontrola plamena preko ionizacijske elektrode

 • Plinska proga DUNGS / SIEMENS opremljena z elektromagnetnim varnostnim in delovnim plinskim ventilom, regulacijskim plinskim ventilom, tlačnim stikalom plina (minimum), regulatorjem tlaka (360 ali 500mbar) in plinskim filtrom

 • Opcijska oprema: frekvenčna regulacija ventilatorja (V izvedba inverter), regulacija O2 in CO, komunikacijske povezave na modbus ali profibus, regulator obremenitve load control manager LCM

plinski gorilnik TBG 600, Baltur, moduliran

TBG 480 - 1600

Plinski gorilnik Baltur do 16.000 kW

Konstrukcijske karakteristike

 • Certifikat CE po normi EN676

 • Dvostopenjsko drsno ali modulirano delovanje

 • Primeren za uporabo na vseh kuriščih, ki so izdelana v skladu z normo EN303
 • Zgorevalna glava z delno z delno recirkulacijo zgorevalnih plinov in znižano  emisijo NOx in CO omogoča doseganje najvišjih ekoloških standardov

 • Teleskopska regulacija odprtosti zgorevalne glave

 • Optimalno delovanje ventilatorja, manjša električna poraba in nižja šumnost

 • Ohišje gorilnika, izdelano iz aluminijevega tlačnega liva

 • Regulacija pretoka plina preko plinske regulacijske lopute s servomotornim pogonom

 • Elektronska regulacija pretoka zraka

 • Zračna loputa v zaprtem položaju, ko gorilnik ne obratuje

 • Elektro krmilna omarica s stopnjo zaščite IP55, pred pripravljena za uporabo 4 in 7 polnih konektorjev.

 • Montažna prirobnica gorilnika izdelana v drsni izvedbi, za prilagoditev globine plamene cevi v različnih kuriščih

 • Centrifugalni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, izdelan iz lahke aluminijeve litine

 • Delovanje ventilatorja preko trifaznega elektromotorja

 • Vstopno mesto obtočnega zraka dodatno opremljeno s fonoabsorpcijskim materialom izdelano tako, da vedno omogoča optimalno odprtost zračne lopute

 • Elektrokrmilna omarica izdelana iz aluminijevega tlačnega liva nameščena na gorilniku

 • Električni priključki nameščeni na tiskanem vezju

 • Mikroprocesorska elektronska avtomatika LAMTEC BT za krmiljenje in kontrolo, izdelana po normi EN298 z integrirano kontrolo tesnosti plinskih ventilov

 • Digitalni zaslon za pregled sekvence delovanja z avtodiagnostičnim sistemom signalizacije okvar

 • Kontrola plamena preko ionizacijske elektrode

 • Plinska proga DUNGS / SIEMENS opremljena z elektromagnetnim varnostnim in delovnim plinskim ventilom, regulacijskim plinskim ventilom, tlačnim stikalom plina (minimum), regulatorjem tlaka (360 ali 500mbar) in plinskim filtrom

 • Opcijska oprema: frekvenčna regulacija ventilatorja (V izvedba inverter), regulacija O2 in CO, komunikacijske povezave na modbus ali profibus, regulator obremenitve load control manager LCM

Industrijski plinski gorilnik, Baltur

Industrijski plinski gorilnik Baltur z ločenim ventilatorjem do 50 MW

IB G ME 350 - 850

Konstrukcijske karakteristike

 • Dvostopenjsko drsno ali modulirano delovanje

 • Primeren za uporabo na vseh kuriščih, ki so izdelana v skladu z normo EN303
 • Zgorevalna glava z delno z delno recirkulacijo zgorevalnih plinov in znižano  emisijo NOx in CO omogoča doseganje najvišjih ekoloških standardov

 • Opcija FGR sistem za recirkulacijo dimnih plinov

 • Ločen ventilator za dovod zgorevalnega zraka

 • Mikroprocesorska elektronska avtomatika LAMTEC ETAMATIC  za krmiljenje in kontrolo,  z integrirano kontrolo tesnosti plinskih ventilov za industrijske aplikacije

 • Digitalni zaslon za pregled sekvence delovanja z avtodiagnostičnim sistemom signalizacije okvar

 • Kontrola plamena preko ionizacijske elektrode

 • Plinska proga DUNGS / SIEMENS opremljena z elektromagnetnim varnostnim in delovnim plinskim ventilom, regulacijskim plinskim ventilom, tlačnim stikalom plina (minimum), regulatorjem tlaka (360 ali 500mbar) in plinskim filtrom

 • Opcijska oprema: frekvenčna regulacija ventilatorja (V izvedba inverter), regulacija O2 in CO, komunikacijske povezave na modbus ali profibus, regulator obremenitve load control manager LCM

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
bottom of page